Asociācija Articles

Kāpēc mehānisko ventilācijas sistēmu un dabīgās ventilācijas kanālu uzturēšana ir svarīga?
2018 gada 27. septembrī norisināsies astotās “Ekspertu dienas” speciālistiem ugunsdrošībā un ventilācijas sistēmu uzturēšanā, mācoties no vadošiem Eiropas un Latvijas ekspertiem. “Ekspertu dienas” ir projekts, kas aizsācies 2015. gadā, un šoreiz veltīts tēmai: “Kāpēc mehānisko ventilācijas sistēmu un dabīgās ventilācijas kanālu uzturēšana ir svarīga?” Seminārā tiks skaidroti aktuālie Ministru kabineta noteikumi, saistībā ar izvēlēto tēmu. […]
Почему важны уход и чистка механических вентиляционных систем и каналов естественной вентиляции?
27 сентября 2018 года состоятся восьмые «Дни экспертов» для специалистов по противопожарной безопасности и содержанию вентиляционных систем на основе опыта ведущих европейских и латвийских экспертов. «Дни экспертов» – это проект, начатый в 2015 году, и на этот раз он посвящен теме «Почему содержание механических вентиляционных систем и каналов естественной вентиляции имеет важное значение?» На семинаре […]
Kāpēc ir jāpārbauda elektroinstalācija?
Pēdējo piecu gadu laikā vidēji gadā ap 2500 ugunsgrēku notiek dzīvojamās mājās. Ugunsgrēku iespējamie iemesli galvenokārt ir neuzmanīga apiešanās ar uguni, bojātu apkures ierīču vai elektroiekārtu lietošana vai nepareiza to ekspluatācija, kā arī tīša dedzināšana. 2017. gadā ap 1050 ugunsgrēku iespējamais izcelšanās iemesls bija saistīts ar elektroiekārtām un ierīcēm, no tiem 350 ugunsgrēku notikuši dzīvojamās […]
Почему необходимо проверять электропроводку?
Статистика показывает, что в основном пожары возникают в жилых помещениях, частном секторе и на бесхозных объектах, составляя около 80-90% общего числа возгораний. Причиной почти трети пожаров в Латвии, которые происходят в жилом секторе, являются именно повреждения электропроводки. Данные страховых компаний свидетельствуют о том, что в отдельные периоды это было причиной пожаров вплоть до 45% случаев. […]
Semināru cikls Būvtehniskā ugunsaizsardzība
Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas mācību centrs “PREVENTA” sākot no 2018.gada 01. augusta organize semināru ciklu “Būvtehniskā ugunsaizsarzība”. REĢĪSTRĀCIJA UZ SEMINĀRIEM Aicinām interesentus savlaicīgi pieteikties Jūsu interesējošam semināram, jo vietu skaits ir ierobežots un iepriekšēja reģistrācija ir obligāta. Reģistrācija notiek saņemot zemāk minēto informāciju uz epastu info@preventa.lv. Vārds, uzvārds; Personas kods (sertifikātam) Uzņēmuma rekvizīti (rēķina izrakstīšanai) Informācijai: […]
Строительно-техническая пожарная безопасность
В августе начнется цикл семинаров по актуальным вопросам пожарной безопасности в строительстве РЕГИСТРАЦИЯ НА СЕМИНАР В августе начнется цикл информационно-обучающих семинаров “Строительно-техническая пожарная безопасность” об актуальных вопросах соблюдения нормативных актов и последних тенденциях в строительной отрасли, касающихся  пожарной безопасности. Учебный центр Латвийской ассоциации пожаротушения “Preventa” подготовил цикл семинаров о пожарной безопасности длительностью два месяца для […]
SEMINĀRS LVS 402:2018
2018. gada 19.  jūnijā notika seminārs, par LVS 402:2018 “Ugunsdzēsības aparātu apkopes punkti. Vispārējās prasības”, kurā piedalījās: Ilgvars Cēris, Latvijas Ugunsdzēsības asociācijas valdes priekšsēdētājs; Aleksandrs Drozds, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta, Ugunsdrošības normatīvu nodaļas priekšnieks; Mareks Tipa, SIA “NIC Ozols” projektu vadītājs, kā neatkarīgs eksperts; Edijs Liepiņš, Sertificēšanas institūcijas SIA “SERTEKS” valdes loceklis. Kopskaitā piedalījās […]
LVS 402:2018 “Ugunsdzēsības aparātu apkopes punkti. Vispārējās prasības”
Kā nodrošināt kvalitatīvu ugunsdzēsības aparātu tehnisko apkopi? Kādas ir jaunās prasības ugunsdzēsības aparātu apkopes vietām? Kāda būs kompetento personu novērtēšanas kārtība? Par šiem jautājumiem varēs uzzināt Latvijas ugunsdzēsības asociācijas rīkotajā seminārā par ugunsdzēsības aparātu apkopi atbilstoši Ministru kabineta 19.04.2016. noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” un LVS 402-2018 prasībām. Datums: 19.06.2018 Laiks: no 10:00 līdz 13:00 […]
Проведено исследование рыночных цен на техническое обслуживание огнетушителей
Для того чтобы оценить, насколько рыночные цены соответствуют качеству услуг и фактической стоимости работ, Латвийская ассоциация пожаротушения организовала проведение хронометража работ по обслуживанию огнетушителей независимыми экспертами и сделала расчет их себестоимости. Цель такого исследования рынка состоит в содействии честной коммерческой практике среди поставщиков услуг по обслуживанию противопожарного инвентаря и соблюдению правил пожарной безопасности. Средние данные […]
INFORMĀCIJA par ugunsdzēsības aparātu apkopi un cenām
Lai ugunsdzēsības aparāti darbotos nevainojami, to uzturēšanai ekspluatācijai gatavā stāvoklī ir jāievēro MK Noteikumos Nr.238 „Ugunsdrošības Noteikumi” noteiktā ugunsdzēsības aparātu lietošanas un apkalpošana kārtība, ražotāju tehniskās prasības, kā arī Latvijas valsts standarts LVS 402 „Ugunsdzēsības aparātu tehniskās apkopes vietas. Vispārējās prasības”. Ugunsdrošības noteikumos noteikts, ka atbildīgā persona nodrošina ugunsdzēsības aparātu tehniskā stāvokļa apskati un tehnisko […]